Aktualności gminneWyróżnione

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 2024: Gdzie i kiedy?

W głosowaniu na sołtysa i członków rad sołeckich udział biorą mieszkańcy, którzy posiadają czynne prawo wyborcze i są ujęci w spisie wyborców (najprościej ujmując ci, którzy mogli głosować w ostatnich wyborach samorządowych).

Przychodząc w podanym poniżej terminie każdy z mieszkańców, wpisując się na listę obecności, otrzyma dwie karty do głosowania: na sołtysa i na członków rady sołeckiej.

Na początku zebrania spośród uczestników zostanie wybrana komisja skrutacyjna, która przeprowadzi wybory (uwaga – członkami komisji nie mogą być osoby, które chcą kandydować na sołtysa lub do rady sołeckiej).

Najpierw odbędą się wybory na sołtysa. Kandydaci na tę funkcję mogą zgłaszać się sami lub mogą zostać zgłoszeni przez uczestników (w tym drugim przypadku kandydat zostanie zapytany o zgodę na kandydowanie). Potem będzie czas na autoprezentację kandydatów. Następnie odbędzie się głosowanie – na karcie wyborczej każdy uczestnik powinien zaznaczyć imię i nazwisko swojego (jednego!) kandydata, a potem wrzucić kartę do urny.  Oddane głosy zostaną przeliczone przez komisję skrutacyjną, która ogłosi wyniki głosowania. Tak poznamy sołtysa na nową kadencję.

Podobny przebieg będą miały wybory do rad sołeckich. Najpierw zostaną zebrane kandydatury, potem kandydaci będą mieli czas na krótką autoprezentację. Podczas głosowania na karcie należy zaznaczyć nazwiska wybranych kandydatów. Głosy zostaną policzone przez komisję skrutacyjną. Osoby z największą liczbą głosów zostaną wybrane na radnych sołeckich.

Kadencja sołtysa i rad sołeckich potrwa do 2029 roku.

Zarządzenie  w sprawie wyborów i harmonogram wyborów – plik pdf 416 kB