Ogłoszenia

Województwo Mazowieckie przystępuje do opracowania „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że 3 lipca br. rozpoczęły się prace nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w Art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Prace toczyć się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem z szerokim udziałem zainteresowanych organizacji pozarządowych.

Załączniki:

Zaproszenie do udziału – plik docx 17 kB

Formularz zgłoszenia – plik docx 19 kB