Aktualności gminneInwestycje

Wiele inwestycji przed nami

Informujemy, że w dniu 25.06.2020 r. w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej Wójt Gminy Stary Lubotyń Ireneusz Gumkowski oraz Skarbnik Gminy Danuta Burczak podpisali 7 umów z Województwem Mazowieckim na realizację zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców naszej Gminy.

Gmina Stary Lubotyń otrzymała dotację ze środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 75 tys. zł na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulęcin Włościański – I etap” na odcinku 500 metrów. Wyniku rozstrzygniętego nieograniczonego przetargu koszt przebudowy drogi będzie wynosił 217 tys. zł.

Zostało zawartych 5 umów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” pn.:

– „Budowa placu zabaw w miejscowości Stary Turobin”;

– „Budowa placu zabaw w miejscowości Żochowo”;

– „Budowa placu zabaw w miejscowości Lubotyń-Włóki”;

– „Budowa placu zabaw w miejscowości Koskowo”;

– „Budowa placu zabaw w miejscowości Świerże”;

wartość każdego zadania to 22 tys. zł, z czego 10 tys. zł to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego.

                Ponadto Gmina otrzymała pomoc finansową w wysokości 20 tys. zł w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2020” z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku OSP w zakresie remontu stolarki drzwiowej wewnętrznej, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, ścian i posadzki. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie wykonany remont pomieszczenia sanitarnego oraz wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia socjalnego (kuchni) w budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumowie. Planowany koszt zadania to ponad 23 tys. zł.

W dniu 2 lipca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  Delegaturze w Ostrołęce Wójt Gminy Ireneusz Gumkowski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Danuty Burczak podpisał umowę w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” na wyposażenie pracowni  m.in. w komputery stacjonarne, laptopy, tablety, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, tablice multimedialne, moduły i programy edukacyjne oraz przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli i uczniów z wykorzystaniem zakupionego sprzętu i oprogramowania w celu usprawnienia procesu prowadzenia i pobierania nauki w formie zdalnej. W pierwszej kolejności programem objęci zostaną uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi m.in. z niepełnosprawnościami oraz uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych, w tym nieposiadających dostępu do internetu.  Koszt całego przedsięwzięcia to ok. 150 tys. zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego.

[ngg src=”galleries” ids=”3″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]