Aktualności oświatowe

W marcu rusza rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Zarządzeniem Nr 3/0050/2020 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 20.01.2020 roku ustalony został „Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok 2019/2020 dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Lubotyń.

Komplet niezbędnych dokumentów uzyskać można w placówkach oświatowych Gminy.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji.

Załączniki:

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego