Aktualności gminneOchrona środowiska

Usuwanie azbestu z terenu gminy

W tym roku, wzorem lat ubiegłych, do końca marca mieszkańcy naszej gminy mogli składać wnioski o bezpłatne usunięcie szkodliwego azbestu z ich posesji. W czerwcu br. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie na usunięcie z terenu gminy tego szkodliwego materiału. Firma do końca października ma zakończyć odbiór prawie 140 ton azbestu.

W miedzy czasie gmina wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedmiotowego zadania. 14 września w Ostrowi Mazowieckiej Wójt Gminy Ireneusz Gumkowski wraz ze Skarbnik Danutą Burczak podpisali umowę z przedstawicielami WFOŚiGW w Warszawie zgodnie, z którą Gmina Stary Lubotyń otrzyma dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł. na unieszkodliwienie azbestu. Wartość całego zadania to kwota 60 tys. zł.   

Prace polegały na odpowiednim zapakowaniu, załadowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na nieruchomościach osób fizycznych na terenie gminy Stary Lubotyń. Realizacja zadania z pewnością spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na środowisko i zdrowie lokalnego społeczeństwa. Dodatkowym, bardzo ważnym elementem realizacji całego zadania jest pewność, że tzw. „eternit” trafi z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych prosto na zalegalizowane składowisko i zostanie unieszkodliwiony. Dzięki temu nie będzie stwarzał zagrożenia zarówno dla zdrowia mieszkańców gminy jak i dla środowiska naturalnego.