Aktualności gminneBezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Sztandar dla ostrowskiej Policji

31 maja 2021r. powstał Społeczny Komitet na Rzecz Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej składający się z przedstawicieli samorządu powiatu ostrowskiego tj. Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Chrupek, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Pan Jerzy Bauer, Burmistrz Gminy Brok Pan Marek Młyński, Wójtowie Gmin: Ostrów Mazowiecka Pan Waldemar Brzostek, Wąsewo Pan Rafał Kowalczyk, Stary Lubotyń Pan Ireneusz Gumkowski, Małkinia Górna Pani Bożena Kordek, Andrzejewo Pani Beata Ponichtera, Zaręby Kościelne Pani Urszula Wołosiewicz, Boguty Pianki Pan Jędrzej Drewnowski, Szulborze Wielkie Pan Krzysztof Michalec, Nur Pan Rafał Kruszewski oraz Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej Pan Bartosz Kublik.

Przedstawiciele lokalnych samorządów świadomi są rangi i prestiżu jakim jest posiadanie sztandaru przez ostrowską policję. Nadanie sztandaru KPP w Ostrowi Mazowieckiej będzie uhonorowaniem trudnej i odpowiedzialnej służby policjantów i policjantek oraz pracowników ostrowskiej jednostki w kwestii bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Poczet wraz ze sztandarem swoją obecnością dopełni ślubowanie nowo przyjętych policjantów, uroczystości policyjne oraz państwowe.

Komitet uruchamia publiczną zbiórkę, zgromadzone środki zostaną przeznaczone na zakup sztandaru. Zbiórka będzie miała charakter dobrowolnych wpłat na utworzony w tym celu rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Mieszkańcy powiatu ostrowskiego i instytucje pragnące wesprzeć zbiórkę będącą uznaniem dla pracy policjantów strzegących bezpieczeństwa mogą dokonywać dobrowolnych wpłat na konto:

Społeczny Komitet Na Rzecz Ufundowania Sztandaru
dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Nr rachunku bankowego:
92 8923 0008 0027 6197 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
Tytuł wpłaty:
Sztandar dla KPP w Ostrowi Mazowieckiej