Aktualności gminne

Szerokopasmowy internet

Wójt Gminy Stary Lubotyń informuje, że obecnie na terenie naszej gminy prowadzone są prace ziemne z wykopami wzdłuż dróg powiatowych i gminnych , związane z ułożeniem kabla światłowodowego. Celem tej inwestycji jest zwiększenie dostępności do szerokopasmowego internetu o szybkości min. 100 Mb/s.

W związku z powyższym proszę o zrozumienie i wyrozumiałość oraz zachowanie szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po wyżej wymienionych drogach.