Aktualności gminne

Spotkanie opłatkowe

Jest w ciągu roku taki czas, na który czeka się z niecierpliwością. Czas pełen spokoju, ciepła i radości, kiedy gasną wszelkie spory, zapominane są urazy, a miłość i wsparcie ze strony bliskich są rozwiązaniem wszystkich problemów. To również czas przemyśleń, wspomnień oraz spotkań z bliskimi i rodziną.  Niejednokrotnie jest to jedyna okazja w całym roku, żeby się spotkać, porozmawiać i pobyć razem. Tradycja spotkań opłatkowych w gminie Stary Lubotyń sięga kilku lat. Tegoroczne spotkanie odbyło się 21 grudnia. Na zaproszenie Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy przybyło wielu znamienitych gości, wśród nich

Krzysztof Winiarski –  Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Dorota Subda – Przewodnicząca Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, Krystyna Gumkowska – Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego, Mł. insp. Krzysztof Szymański – Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej, St. Bryg. Leszek Falbowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, Bartosz Kublik – Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Ks. Janusz Dworakowski – wikariusz parafii w Lubotyniu, Sylwia Zakrzewska – Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Lubotyniu, Grzegorz Jasionowski –  Zastępca Wójta Gminy Stary Lubotyń, a także dyrektorzy szkół, grono pedagogiczne i pracownicy obsługi lubotyńskiej szkoły, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządowcy, sołtysi, pracownicy urzędu gminy, przedsiębiorcy współpracujący z Urzędem Gminy oraz przedstawiciele lokalnych instytucji.

W bożonarodzeniowy nastrój wprowadził gości występ artystów ze Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu pod kierunkiem Doroty Glińskiej w wymowny, acz lekki, momentami zabawny sposób skierował uwagę odbiorców na istotę Świąt Bożego Narodzenia. Wspaniałą oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny pod kierunkiem Urszuli Borowej i Elżbiety Pecko. Efektowna scenografia wykonana przez zespół: Ks. Janusz Dworakowski, Olga Zakrzewska, Beata Jasionowska, Małgorzata Tyszka, Aneta Brzozowska, Emilia Pietryszyn i Natalia Suchta, która podkreślała świąteczny nastrój.

Wójt Gminy Ireneusz Gumkowski podziękował wszystkim za przybycie i życzył  radosnych Świąt spędzonych w gronie rodzinnym, wytchnienia i odpoczynku od codziennych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2023 Roku.

Najważniejszą częścią spotkania było dzielenie się opłatkiem – symbolem zgody
i pojednania. Spotkanie opłatkowe stało się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła wszystkim uczestnikom spotkania.