Ochotnicza Straż Pożarna

Posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP

W niedziele 19 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu. W spotkaniu wzięli udział Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Jan Jasionek, Komendant Gminny Tomasz Zaręba, Wójt Gminy Stary Lubotyń Ireneusz Gumkowski, Radny Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak, Prezesi i druhowie jednostek  OSP z terenu Gminy Stary Lubotyń.

Głównym tematem posiedzenia było ustalenie harmonogramu zebrań sprawozdawczych w  poszczególnych jednostkach OSP z terenu gminy Stary Lubotyń w 2020 r.

Podczas posiedzenia omówiono sytuację przeciwpożarową Gminy Stary Lubotyń za rok 2019 r.  Ponadto podsumowano działalność statutową i organizacyjną Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe za poprzedni rok a także założenia budżetu na 2020 r.

Podczas spotkania Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika przekazał sprzęt dla jednostek: OSP Gumowo, OSP Gniazdowo, OSP Żochowo, OSP Koskowo o wartości 25 tys. złotych.  Przekazany sprzęt przez Samorząd Województwa Mazowieckiego to 2 agregaty prądotwórcze oraz 2 motopompy półszlamowe, które poprawią skuteczność i bezpieczeństwo prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych.

[ngg src=”galleries” ids=”2″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]