Aktualności gminneOchrona powietrza

Portal do śledzenia jakości powietrza – SYSLOP

System Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych SYSLOP to nowe narzędzie ułatwiające komunikację między Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska (GIOŚ), gminami i mieszkańcami w przekazywaniu powiadomień o ryzyku przekroczenia i przekroczeniach norm jakości powietrza.

Jest to również narzędzie wspierające wdrażanie w życie obowiązków oraz zaleceń wynikających z Planów Działań Krótkoterminowych Programu Ochrony Powietrza nie tylko gminom, ale również mieszkańcom. W wydanych przez GIOŚ komunikatach dostajecie Państwo ponadto informacje o zagrożeniu dla wrażliwych grup ludności, możliwych negatywnych skutkach dla zdrowia oraz zalecanych środkach ostrożności.

SYSLOP umożliwił, aby każdy mieszkaniec mógł w łatwy sposób sprawdzać, jak wygląda sytuacja w jego okolicy oraz miał możliwość bezpośredniego otrzymywania powiadomienia o alertach wydanych przez GIOŚ sms-owo lub mailowo.

Zachęcamy do zapoznania się z portalem SYSLOP i założenia konta. Dzięki temu będziecie Państwo mogli pozostawać na bieżąco ze stanem jakości powietrza w swojej okolicy nawet jeśli nie będziecie Państwo mieli możliwości śledzenia informacji przekazywanych przez gminę.

Po więcej informacji oraz instrukcję założenia konta odsyłamy na stronę: https://syslop.pl/portal-syslop/