Aktualności oświatowe

Pieniądze dla nauczycieli

15,5 tys. zł trafi do nauczycieli w naszej gminie na dofinansowanie sprzętu do zdalnego nauczania. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa i są dodatkową subwencją oświatową.
Pieniądze trafią do nauczycieli szkolnych, którym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych przysługuje takie dofinansowanie. Jednorazowo otrzymają do 500 zł na zakup sprzętu lub oprogramowania potrzebnego w prowadzeniu zajęć zdalnych. Środki na ten cel zostały przekazane do samorządów jako dodatkowa subwencja oświatowa. Łącznie samorządy otrzymały blisko 270 mln zł.
Do naszej gminy trafi 15,5 tys. zł. Środki otrzyma 31 nauczycieli. Podział dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej odbywał się proporcjonalnie do liczby nauczycieli, którym przysługuje jednorazowe dofinansowanie.