Dla mieszkańców

Nowy projekt LGD „Zielone Sioło”

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sioło” włączyła się w realizację projektu pn. „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020”, którego realizatorem jest Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” wraz z partnerem – Towarzystwem Przyjaciół Goworowszczyzny. Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i ma na celu wsparcie lokalnych liderów społecznych oraz ich działań partnerskich na obszarze miasta Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego i mazowieckich gmin ościennych: Chorzele, Jednorożec, Krasnosielc, Sypniewo, Młynarze, Różan, Rzewnie, Długosiodło, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka i Stary Lubotyń.

Projekt przewiduje następujące działania:

  • Szkołę Lokalnych Liderów – cykl szkoleniowy (cykl trzech dwudniowych zjazdów szkoleniowych dotyczących opracowania i realizowania projektów społecznych),
  • Mobilny punkt konsultacyjny (doradztwo w zakresie zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych),
  • Mapę aktywności społecznych (baza danych na temat organizacji i grup społecznych),
  • Seminarium dla aktywnych (przegląd dobrych praktyk inicjatyw społecznych).

Kontakt dla zainteresowanych udziałem w projekcie – Adrianna Rukat,  tel. 660 545 913.