Aktualności gminneKORONAWIRUS: informacje dla mieszkańców

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju!

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Aktualne wytyczne dla biznesu i obywateli:

 • przywrócenie funkcjonowania sklepów i punktów usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym, z wyłączeniem działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw;
 • możliwość funkcjonowania punktów usługowych związanych z działalnością fryzjerską i kosmetyczną w reżimie sanitarnym – co najmniej 1,5 metra odległości między stanowiskami oraz nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko z wyjątkiem obsługi;
 • możliwość funkcjonowania punktów usług: medycznych, optycznych, bankowych, pocztowych, ubezpieczeniowych, motoryzacyjnych, ślusarskich, szewskich, krawieckich i pralniczych. Ponadto, otwarte pozostają sklepy budowlane i remontowe, spożywcze i zoologiczne, a także z częściami i akcesoriami do pojazdów samochodowych i motocykli jak również księgarnie, drogerie i apteki;
 • utrzymanie zakazu prowadzenia stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji. Możliwość sprzedaży dań jedynie na wynos lub z dowozem;
 • w sklepach o powierzchni do 100 mkw. może przebywać 1 osoba na 10 mkw., w sklepach powyżej 100 mkw. – 1 osoba na 15 mkw.;
 • utrzymanie godzin dla seniorów w dni powszednie w godz. 10:00-12:00, z wyjątkiem 24 grudnia br.;
 • utrzymanie ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży, bez rodzica lub opiekuna, w dni powszednie w godzinach 8:00 – 16:00 (nie dotyczy dni wolnych świątecznych);
 • hotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej, w trakcie zgrupowań  i zawodów sportowych, dla osób wykonujących zawód medyczny oraz dla pacjentów i ich opiekunów. Zakwaterowanie w hotelu może odbyć się po okazaniu potwierdzenia od pracodawcy, polskiego związku sportowego, podmiotu wykonującego działalność leczniczą albo pisemnego oświadczenie gościa.
 • możliwość działania wyciągów narciarskich i wypożyczalni sprzętu, ale z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego;
 • możliwość korzystania z bibliotek publicznych i naukowych, przy zachowaniu limitu – 1 osoba na 15 mkw. powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów;
 • możliwość korzystania z kasyn i miejsc, w których znajdują się automaty do gier hazardowych na monety, ale z zachowaniem dystansu – 1 osoba na 15 mkw.;
 • w transporcie publicznym może być zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich, ale przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;
 • utrzymanie zakazu funkcjonowania basenów, aquaparków, siłowni, solariów, klubów i centrów fitness, dyskotek, klubów nocnych i parków rozrywki;
 • wydarzenia sportowe mogą się odbywać tylko bez udziału publiczności (dot. wyłącznie wydarzeń organizowanych przez polskie związki sportowe;
 • zawieszenie organizacji wesel, komunii i konsolacji;
 • ograniczenie zgromadzeń publicznych maksymalnie do 5 osób, przy czym odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m;
 • imprezy, spotkania, kongresy i targi mogą się odbywać tylko w trybie online;
 • nadal zamknięte pozostają instytucje kultury: kina, teatry, muzea, galerie sztuki, domy kultury, ogniska muzyczne. Można za to odwiedzać lasy, parki i ogrody należące do instytucji kultury oraz do innych podmiotów.
 • utrzymanie ograniczenie przemieszczania się osób powyżej 70. roku życia (z wyjątkiem obowiązków zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego);
 • w kościołach może przebywać maksymalnie 1 osoba na 15 mkw., przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 metra i obowiązku zakrywania ust i nosa;
 • imprezy organizowane w domu, w tym Święta Bożego Narodzenia, mogą się odbywać z udziałem maksymalnie 5 osób (do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000209101.pdf