Aktualności gminne

„Miej serce i patrzaj w serce ”

Romantyczność, Świtezianka, Pani Twardowska, Pierwiosnek, Powrót taty, Do przyjaciół oraz Lilije te utwory czytano podczas pierwszego Narodowego Czytania w Gminie Stary Lubotyniu. W piątkowe wrześniowe popołudnie te niezapomniane utwory z cyklu Ballad i Romansów,  od dziesiątków lat łączące pokolenia Polaków, odczytali:

– Ksiądz Kanonik Janusz Tyszka proboszcz parafii w Starym Lubotyniu,

– Pani Bożena Zaręba, Panie Ewa Jasionowska oraz Beata jasionowska ze Szkoły Podstawowej w Stary Lubotyniu,

– Pani Sylwia Zakrzewska Dyrektor oddziału w Starym Lubotyniu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej,

– uczestnicy Klubu Senior + w Starym Lubotyniu,

–  Chór Dominanta,

oraz pracownicy Urzędy Gminy w Starym Lubotyniu na czele z panem Wójtem Ireneuszem Gumkowskim.

Dzięki, niekiedy, brawurowym interpretacjom i niezwykle klimatycznej dekoracji udało się uchwycić ducha romantyzmu, epoki,  w której stawiano na  duchowość, uczucia, emocje, a również na odrębność jednostki ludzkiej, jej odmienność i indywidualność. Dało się odczuć dominację uczucia nad rozumem, która była także buntem przeciwko zastanej rzeczywistości i obowiązującym w niej normom społecznym.

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2011 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.