Aktualności gminneRolnictwo

Nadzór nad gospodarką leśna w 2023 roku

Starosta Ostrowski zawiadamia, że w 2023 roku nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Stary Lubotyń prowadzony będzie przez Firmę TAXUS UL Sp. z o.o.

Cechowanie drewna oraz wydawanie świadectwa legalności pozyskanego drewna odbywać się będzie poprzez pracownika tej firmy Pana Pawła Sosińskiego, telefon kontaktowy 730-111-937 (druki wniosku o cechowanie drewna można pobrać w tutejszym Urzędzie Gminy).

Pracownik firmy TAXUS UL Sp. z o.o. będzie sprawował również dyżur w Urzędzie Gminy w każdą środę w godz. 12.00 – 14.00.