Aktualności gminne

Maszt z projektu „Pod biało-czerwoną” już stoi

Gmina Stary Lubotyń wzięła udział w akcji “Pod biało-czerwoną”, w ramach której gminy w całej Polsce mogły składać wnioski o zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą. Warunkiem było uzyskanie odpowiedniej ilości głosów poparcia online za pomocą dedykowanego serwisu.

Dzięki głosom naszych mieszkańców, w dniu 28 października 2022 r. został postawiony 10-metrowy maszt na flagę przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu. Uroczyste wciągnięcie flagi państwowej zaplanowane jest na 10 listopada 2022 r. podczas obchodów 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Zakup oraz montaż masztu z tabliczką i flagą RP został sfinansowany w ramach realizacji projektu „Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Celem głównym projektu #PodBiałoCzerwoną jest zjednoczenie naszego kraju i jego mieszkańców. Honorowanie Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęcanie do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami.