Aktualności gminne

Spotkanie informacyjne LGD „ZIELONE SIOŁO”

W dniu 25.07.2022 r. ( poniedziałek) o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu  odbędzie się spotkanie dotyczące  informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”realizowanego przez LGD „ ZIELONE SIOŁO” dla mieszkańców obszaru objętego Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do którego należy m.in.  Stary Lubotyń.

Jednocześnie informujemy o rozpoczętym naborze wniosków przez LGD „ ZIELONE SIOŁO”  dla operacji składanych w ramach przedsięwzięcia P.1 „ Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej „  termin naboru rozpoczął się 14 lipca i będzie trwał do 28 lipca 2022r do godz.15.00 Więcej informacji na stronie internetowej www.zielonesiolo.pl