Aktualności gminneKultura i rozrywka

Konkurs na „Najlepiej utrzymany plac zabaw dla dzieci 2022”

Mając na celu promowanie czystości i estetyki terenów placów zabaw oraz poprawę bezpieczeństwa urządzeń zabawowych, jak również zaktywizowanie sołectw w zakresie dbania o czystość podległych im terenów i bezpieczeństwo ich użytkowników, Wójt Gminy Stary Lubotyń ogłosił konkurs na „Najlepiej utrzymany plac zabaw dla dzieci 2022”. W konkursie biorą udział miejscowości, w których powstały place zabaw z udziałem środków finansowych Gminy Stary Lubotyń.  Szczegóły konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie. Sołectwo, które najbardziej dba o strefę rekreacyjną w swojej miejscowości zdobędzie doposażenie placu w wysokości 10 000,00 zł.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zwrócenia uwagi na czystość i porządek na terenach zabaw dla dzieci oraz bezpieczeństwo zainstalowanych tam urządzeń.

Załączniki:

Regulamin konkursu