Aktualności gminneInwestycje

Kaplica cmentarna po renowacji

Zakończył się drugi etap renowacji Kaplicy cmentarnej pw. Św. Rocha, podczas której wydobyte zostały piękne detale architektoniczne. Wykonano między innymi nowe deskowanie (szalowanie) oraz konserwację zabytkowych drzwi i okien, a także zagospodarowano teren wokół budynku. Teraz mamy przywróconą pierwotną wersję kaplicy, tak jak ona wyglądała w XIX wieku. Kaplica pw. Św. Rocha jest najstarszym i najlepiej zachowanym zabytkiem architektury drewnianej na terenie gminy Stary Lubotyń. Ta powstała w połowie XIX w. budowla jest świadectwem wspaniałego kunsztu lokalnych rzemieślników.

Wykonane prace sfinansowane ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 90 tys. zł, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 75 tys. zł oraz ze środków własny w wysokości  180 tys. zł. Jeszcze na ten rok planowane jest odtworzenie drewnianej podłogi. Mamy nadzieję że w przyszłym roku,  tak jak w bieżącym, dzięki wsparciu finansowemu uda się zrealizować zaplanowane działania polegająca na czyszczeniu ścian i sufitów oraz renowacji i konserwacji znajdujących się w kaplicy zabytkowych dzieł sztuki sakralnej.

Dzięki rozpoczętemu w 2021 r. procesowi renowacji kaplicy udało się wzmocnić fundamenty oraz wymienić pokrycie dachowe wraz z odbudową zniszczonej wieżyczki.