Aktualności gminneInwestycje

Jest woda w Podbielu!

           Pod koniec ubiegłego roku wyłoniony został wykonawca, który zbuduje na potrzeby mieszkańców gminy  ujęcie wody pitnej w Podbielu. Prace przygotowawcze  na terenie lokalizacji stacji uzdatniania wody rozpoczęły się już w lutym tego roku. Pierwszym i zarazem najważniejszym zadaniem jest wykonanie dwóch studni o wydajności max. 50 m3/h. Wiercenia otworu studziennego prowadzono do głębokości 100 m. Wykonana została już pierwsza ze studni i na głębokości 83 m zostały odkryte złoża wody.  Zostały zamontowane rury osłonowe studni i  pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych w celu dokładnego określenia parametrów fizykochemicznych złoża. Oczekujemy na efekty tych badań.  Obecnie wykonawca przystąpił do wykonania odwiertu drugiej ze studni, która też będzie sięgała w głąb ziemi  do 100 m.  Czekamy na efekty aby były tak obiecujące jak przy pierwszej studni. W dalszej kolejności będzie realizowana budowa w pełni zautomatyzowanej stacji uzdatniania wody, gdzie zostaną zamontowane odpowiednie zbiorniki,  filtry i pompy tłoczne. O etapach poszczególnych prac będziemy informować mieszkańców na bieżąco.       

[ngg src=”galleries” ids=”11″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]