Aktualności gminneOchotnicza Straż Pożarna

Jak zostać strażakiem

Przed nimi współzawodnictwo w zawodach sportowo-pożarniczych, działania na rzecz lokalnej społeczności, nauka udzielania pierwszej pomocy i cotygodniowe treningi. Marzenia o zostaniu strażakiem mogą się spełnić. Właśnie zakończył się nabór do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Lubotyniu.

W poniedziałkowe popołudnie na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu zebrała się grupa dzieci i młodzieży wraz z rodzicami, które chciałyby wstąpić w szeregi powstających MDP.

Z inicjatywą utworzenia młodzieżowej drużyny wystąpiła druhna Monika Stawierej,
i wraz z Wiceprezesem a jednocześnie Przewodniczącym Komisji ds. Młodzieży Gminnego ZOSP RP druhem Grzegorzem Jasionowskim doprowadzili do utworzenia dwóch młodzieżowych drużyn pożarniczych. Chyba nikt nie spodziewał się tak dużego zainteresowania.  Utworzono dwie drużyny, które liczą ponad 40 druhów.

W pierwszym spotkaniu wzięli udział prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Starym Lubotyniu druh Jan Jasionek oraz wspomniani już druhna Monika Stawierej i Grzegorz Jasionowski. Należy wspomnieć, że nieobecny na spotkaniu Prezes OSP Stary Lubotyń Krzysztof Zaorski, wyraził zgodę na utworzenie przy jego jednostce młodzieżowej drużyny pożarniczej.

Druh Grzegorz Jasionowski przedstawił harmonogram działań na najbliższy rok, którego pierwszym i najważniejszym punktem będzie złożenie ślubowania przez młodych adeptów sztuki pożarniczej.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza to pierwszy krok na drodze do zostania strażakiem. Te pełną poświęcenia służbę można rozpocząć, gdy jest się pełnoletnim. Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej nie biorą udziału w akcjach i nie grozi im niebezpieczeństwo. Tradycje strażackie oraz nauka obsługi sprzętu przekazywane będą w formie rywalizacji, zawodów, konkursów i zajęć praktycznych, podczas comiesięcznych spotkań, które poprowadzi druhna Monika Stawierej.