Aktualności gminneOchrona środowiska

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Stary Lubotyń

W dniu 17 lipca 2020 roku Wójt Gminy Stary Lubotyń Ireneusz Gumkowski oraz Skarbnik Gminy Danuta Burczak podpisali umowę o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji 100 % kosztów kwalifikowanych zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stary Lubotyń” w wysokości 25 000,00 zł realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

W ramach zadania zostanie przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja źródeł ciepła, które występują na terenie naszej Gminy, a mianowicie źródeł ciepła zainstalowanych w budynkach mieszkalnych i nieruchomościach niezamieszkałych (tj. obiekty usługowe, produkcyjne, budynki publiczne, etc.). Planowany termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2020 rok.

Odpowiednia diagnoza stanu aktualnego, tj. pozyskanie informacji nt. ilości nisko sprawnych kotłów CO, rodzaju oraz ilości paliwa służącego do zapewnienia komfortu cieplnego, a także planów inwestycyjnych dotyczących wymiany źródła ciepła, pozwoli Gminie Stary Lubotyń na określenie skali problemu oraz dobranie działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

[ngg src=”galleries” ids=”4″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]