Aktualności gminne

Informacja o możliwości składania wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Stary Lubotyń informuje, że Gmina Stary Lubotyń przystąpiła do programu preferencyjnego zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, wniosek złożyć może osoba fizyczna, której pozytywnie rozpatrzono wniosek o dodatek węglowy lub spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Wnioski należy składać do 10 listopada 2022 r w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu, w pokoju nr 17 w godzinach 7.30 – 15.30.

W  przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną (EPUAP) wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z w/w ustawą gospodarstwo będzie miało możliwość zakupu wskazanego materiału opałowego (tj. orzech, groszek, miał) po preferencyjnej cenie, nie większej niż  2 000,00 zł za tonę, a zakup będzie podzielony na dwie transze:

  • do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
  • do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Wzór wniosku – plik pdf 591 kB