Aktualności gminneRolnictwo

Informacja Kierownika PT KRUS

Szanowni Państwo,

w związku z wirusem SARS-COV-2, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów i wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758) i ustanowieniem w całym kraju strefy czerwonej, informuję, że z dniem 26.10.2020 r. z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników KRUS, wprowadziliśmy następujące rozwiązania:

Obsługa interesantów odbywać się będzie w ograniczonym zakresie.

Zostaje przywrócona „wrzutnia”, skrzynka podawcza na dokumenty.

Do Państwa dyspozycji pozostają wyłożone druki i formularze, które po wypełnieniu należy pozostawić w wyznaczonym miejscu. W przypadku pytań – kontakt z KRUS – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej) oraz kontakt telefoniczny do pracowników PT:

  1. Tel. sprawy ubezpieczenia społecznego: 297468912
  2. 2. Tel. sprawy świadczeniowe: 297468911
  3.  Tel. wypadki: 297468916
  4.  Tel. Kierownik PT: 297468910
  5.  Adres e-mail PT:  ostrowmazowiecka@krus.gov.pl

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz kontakt z naszą jednostką organizacyjną Kasy poprzez profil zaufany e_PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.

Jolanta Urszula Brzuska

Kierownik PT KRUS w Ostrowi Mazowieckiej