Rolnictwo

Informacja ARiMR w Ostrowi Mazowieckiej

W związku z zagrożeniem epidemicznym Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrowi Maz. informuje, że w przypadku zgłoszenia siedziby stada i zgłoszeń dotyczących IRZ przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt określają formę ich złożenia.

Jednakże mając na względzie obecną, wyjątkową sytuację, dopuszcza się obsługę dokumentów przesłanych w formie skanów. To samo dotyczy wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Kierownik Biura