Harmonogram odbioru odpadów w 2021 roku

Od dnia 1 stycznia 2021 r. odbiór i utylizację odpadów komunalnych z terenu Gminy realizować będzie firma: Zakład Gospodarki  Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty zdarzenia. Zgłoszenia można dokonać pisemnie poprzez Pocztę Polską bądź osobiście w Urzędzie Gminy. Istnieje również możliwość złożenia zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: gmina@lubotyn.pl.

Nr rachunku dla wpłat za gospodarowanie odpadami:

Bank Spółdzielczy 61 8923 1034 0300 0459 2003 0145

Harmonogram odbioru odpadów w II połowie 2021 roku – rejon 1

Harmonogram odbioru odpadów w II połowie 2021 roku – rejon 2

Wielkość czcionki
Kontrast