Aktualności gminne

Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z terenu Gminy Stary Lubotyń pragniemy złożyć podziękowania i wyrazy uznania za codzienny trud i zaangażowanie w pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Życzymy Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w działalności sołeckiej.

Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy wraz z pracownikami Urzędu Gminy