Rolnictwo

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęło się 2 marca 2020 r.  Rolnicy maja czas na ich dostarczenie do ARiMR do 15 kwietnia 2020 r. 

Z powodu epidemii koronawirusa biuro powiatowe ARiMR zostało zamknięte dla interesantów. Dlatego też oświadczenia można przekazywać w następujący sposób: pozostawić we wrzutni lub urnie umieszczonej przy wejściu do biura powiatowego, wysłać pocztą lub złożyć poprzez platformę ePUAP. Można również przesłać zeskanowane dokumenty za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał oświadczenia dostarczyć do Agencji w terminie późniejszym. Jest jeszcze inna ścieżka: rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWnioskiPlus i złożyć wniosek przez internet.

Przejdź do oświadczenia