Dom Kultury w Żyłowie zyskał nowy wygląd

Zakończony został remont Domu Kultury w Żyłowie. Inwestycja polegała na  dociepleniu ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem elewacji oraz ułożeniem chodnika wokół budynku. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota ponad 90 tys. zł.  

Nowy wygląd Domu Kultury znacznie poprawił wizerunek wsi Żyłowo. Mieszkańcy zyskali przyjazne i bezpieczne miejsce do spotkań.