Aktualności gminneKultura i rozrywka

Certyfikat ,,CENNY ZABYTEK MAZOWSZA”

Wśród 154 obiektów zabytkowych Mazowsza, które znalazły uznanie i zostały zakwalifikowane do dofinansowania prac konserwatorskich, znalazła się kaplica cmentarna św. Rocha w Starym Lubotyniu. Nadanie certyfikatu potwierdza również, że kaplica jest wyjątkowa i cenna dla historii, kultury i dziedzictwa architektonicznego naszych okolic i Mazowsza. Należy wspomnieć tu że kaplica św. Roch pochodzi z II połowy XIX w. i w całości zbudowana jest z drewna. Przetrwała wiele zawieruch wojennych i dziejowych bez zniszczeń.  Jej wyjątkowość jest szczególna ze względu na ciekawy dobrze zachowany układ architektoniczny i konstrukcyjny w całości wykonany z drewna wraz z wyposażeniem sakralnym ( ołtarze, ambona, konfesjonały, obrazy itp.).

           Uroczystość wręczenia certyfikatów miała szczególny charakter i oprawę z racji, że odbyła się w miejscu wyjątkowym jakim niewątpliwie jest wirydarz pobernardyńskiego zespołu klasztornego w Ostrołęce ( obecnie kościół pw. św. Antoniego Padewskiego).

          Zarząd województwa Mazowieckiego reprezentowały Panie Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska, które wspólnie z radnym sejmiku mazowieckiego Panem Mirosławem Augustyniakiem i dyr. Delegatury UMWM w Ostrołęce Panem Mariuszem Popielarzem wręczyli wyróżnionym obiektom i instytucjom stosowne dokumenty potwierdzające, unikatowość ratowanych zabytków.

         Samorząd naszej gminy podjął starania o ratowanie tego ciekawego obiektu zabytkowego już pod koniec ubiegłego roku. Wykonanych zostało szereg prac przygotowawczych i uzyskano stosowne decyzje i pozwolenia aby inwestycja mogła się rozpocząć.  Dziś może powiedzieć, że nasze zabiegi osiągają powoli zamierzony cel i przez najbliższe lata będziemy przywracać dawną świetność temu miejscu. 

[ngg src=”galleries” ids=”13″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]