Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu

Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

Załączniki:

Zmiana studium - plik pdf 2,1 MB

Prognoza oddziaływania na środowisko - plik pdf 1,8 MB

Kierunki zagospodarowania przestrzennego - plik jpg 16 MB

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - plik jpg 16,8 MB

Autor: Milena Trzaska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-01 12:18przez: Milena Trzaska
Opublikowano:2020-09-01 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Odwiedziny:2092

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.