Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Lubotyń

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2136) Gmina Stary Lubotyń ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich.

1.  Nazwa i adres organizatora

Gmina Stary Lubotyń

Stary Lubotyń 42

07-303 Stary Lubotyń

2.  Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

 Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136) .

Umowa będzie miała formę koncesji na usługi.

3.  Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej,   na których będą wykonywane przewozy

 Publiczny transport zbiorowy (autobusowy) w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej obejmującej teren Gminy Stary Lubotyń

 4.  Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy – 30 grudnia 2018r.

 Przewidywany termin obowiązywania umowy – od 01.01.2019r. – do 31.12.2021r.

 5.  Zmiana informacji

 Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 6.  Miejsce zamieszczenia ogłoszenia

a)      Biuletyn Informacji Publicznej (bip.lubotyn.pl/).

b)      Tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Stary Lubotyń, Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń.

c)      Strona internetowa organizatora (www.lubotyn.pl).

Autor: Tomasz Zaręba

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-01-02 08:20przez: Tomasz Zaręba
Opublikowano:2017-12-29 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Odwiedziny:2707

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.