Aktualności gminne

Będą kolejne place zabaw i oświetlenie

Ochrona powietrza i klimatu oraz wsparcie dla sołectw – to działania, które otrzymały wsparcie samorządu województwa mazowieckiego.

15 czerwca w Wąsewie odbyło się uroczyste podpisanie umów dotyczących dofinansowań pozyskanych przez Gminę Stary Lubotyń z budżetu województwa mazowieckiego w ramach:

1) Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 na „Modernizację oświetlenia terenu Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu” na kwotę 50.000 zł,

2) Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – MAZOWSZE dla sołectw 2022 – na realizację zadań związanych z budową placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych w sołectwach: Lubotyń-Morgi, Klimonty, Rogówek, Gawki – na łączną kwotę 40 tysięcy złotych.

Należy zaznaczyć, że wysokość pomocy finansowej w ramach MIAS Mazowsze wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 10.000,00 zł na jedno zadanie, co oznacza że gmina do każdego placu zabaw musi dołożyć kolejne 10 tysięcy. Taki sam montaż finansowy obowiązuje w ramach Mazowsza dla Klimatu, dlatego na  przebudowę oświetlenia zaplanowano  kwotę 100 138,00 złotych.