Aktualności gminne

Ankieta w ramach opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Stary Lubotyń na lata 2023-2030”

Uprzejmie informujemy, że od 11.07.2022 r. do 12.08.2022 r. prowadzone jest badanie ankietowe, mające na celu określenie kierunku rozwoju Gminy. Państwa odpowiedzi pozwolą nam określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie działania w celu rozwoju, w tym poprawy atrakcyjności Gminy.

Ankietę można wypełnić elektronicznie pod adresem: https://forms.gle/JWXqjRaiEKtNfNhd7

Ankieta będzie również dostępna w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu, Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.lubotyn.pl/

Załączniki:

Ankieta dla mieszkańców

 ZAPRASZAM DO UDZIAŁU
W BADANIU ANKIETOWYM

 

 Wójt Gminy Stary Lubotyń