Aktualności gminneAktualności GOPS

Ankieta internetowa

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na terenie naszej Gminy realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusze ankiet internetowych znajdują się w poniższych linkach i przeznaczone są dla:

  – dorosłych mieszkańców Gminy:

https://starylubotyn.webankieta.pl/

– Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej:

https://starylubotynops.webankieta.pl/

 Prosimy o wypełnianie ankiet do 6.04.2021 r.

 Zachęcamy do udziału w badaniu.