Święto Edukacji Narodowej

Aktualnosci oswiatowe

„Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”.

To motto Jana Zamoyskiego od lat przyświeca włodarzom Gminy Stary Lubotyń. Władze wiedzą, jak ważne jest dobre wykształcenie, szczególnie tu, na terenach wiejskich. Dlatego nie szczędzą starań i finansowych środków by dzieci i młodzież z terenu gminy miały dobre warunki do nabywania wiedzy. Zaangażowanie władz w podnoszenie poziomu kształcenia
i tworzenia odpowiednich ku temu warunków było obecne również w trakcie obchodów Dnia Edukacji Narodowej,  15 października br.

Tego dnia Wójt Gminy Ireneusz Gumkowski spotkał się z dyrektorami „lubotyńskich” szkół, w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu wzięli udział również Skarbnik Gminy  Danuta Burczak oraz Sekretarz Andrzej Podrez. W czasie spotkania Pan Wójt Ireneusz Gumkowski złożył najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył Nagrody Wójta Gminy Dyrektorom szkół oraz wyróżniającemu się nauczycielowi, którym w tym roku została Pani Aneta Dzieniszewska. Nagrody te przyznawane są corocznie za osiągnięcia w pracy
z uczniem oraz za zaangażowanie w sprawy szkoły i środowiska. 

Dyrektorzy podziękowali Wójtowi za troskliwą opiekę jaką otacza oświatę w gminie,
za ogromne serce dla uczniów i pracowników oświaty  oraz za inwestycje dzięki, którym placówki wyglądają coraz piękniej a nauczyciele i uczniowie mają coraz lepsze warunki do pracy i zdobywania wiedzy.

Dzień Edukacji Narodowej w szkołach naszej gminy uczczono uroczystymi apelami, podczas których uczniowie prezentowali programy artystyczne poświęcone pracy swoich nauczycieli i wychowawców. Odczytano również list Wójta Gminy Ireneusz Gumkowskiego,
w którym kieruje najserdeczniejsze życzenia do nauczycieli oraz pracowników oświaty. Gratulując wyboru takiej drogi zawodowej, życzył, aby przynosiła ona satysfakcję, uznanie i szacunek wychowanków.