Rusza nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne

Aktualnosci oswiatowe

Wójt Gminy Stary Lubotyń informuje, że na podstawie art. 90d, art. 90m, art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)  istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie – miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 2 do 16 września 2019  roku w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu pokój nr 13.