Rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów szkół

Aktualnosci oswiatowe

7 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu zostały przeprowadzone konkursy na stanowiska dyrektorów Szkół Podstawowych w Starym Lubotyniu oraz w Sulęcinie Szlacheckim.

Decyzją komisji konkursowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu na nową kadencję została wybrana Pani Bożena Zaręba – dotychczasowa  dyrektor tej szkoły.

Również w Szkole Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim nie nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Dotychczasowa jej dyrektor Pani Teresa Smakosz decyzją komisji konkursowej została wybrana na kolejna kadencję.

W dniu 13 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu Wójt Gminy Pan Ireneusz Gumkowski wręczył zwyciężczyniom konkursów oficjalne dokumenty powierzenia stanowisk dyrektorów szkół.

Dodatkowo odbyła się również uroczystość wręczenia  aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela Pani Magdalenie Jasionek- nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu. Po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną w dniu 8 sierpnia 2019 r. uzyskała stopień nauczyciela mianowanego.