Wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych

Rolnictwo

Wójt Gminy Stary Lubotyń informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie gminy Stary Lubotyń niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza, istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie oszacowania szkód w uprawach rolnych.

W Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.susza.iung.pulawy.pl/), ukazał się raport nr 07 potwierdzający wystąpienie na terenie gminy Stary Lubotyń zagrożenia suszą w uprawach rolnych:

1) zbóż jarych

2) łąk i pastwisk

3) kukurydzy na kiszonkę i ziarno

4) roślin strączkowych

5) krzewów owocowych.

Raport ten daje podstawę do rozpoczęcia procedury oszacowania strat w gospodarstwach rolnych dotkniętych tym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym przez Komisję powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego na wniosek Wójta Gminy Stary Lubotyń.

Wzory wniosków o oszacowanie szkód dostępne są w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń pokój nr 5, 11 i 12 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.lubotyn.pl.

Wnioski o oszacowanie szkód można składać w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń w terminie do dnia 09.08.2019 r. tak aby umożliwić komisji oszacowanie strat przed zbiorem upraw.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na 2019 r. (wniosek o dopłaty bezpośrednie).

Załączniki:

Formularz wniosku – plik docx 60 kB