Zbieramy wnioski o zmianę przeznaczenia terenu do MPZP Gminy Stary Lubotyń.

Aktualnosci gminne

OBWIESZCZENIE
 o zbieraniu wniosków o zmianę przeznaczenia terenu
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń

 

W związku z planowanym przystąpieniem do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Lubotyń, Wójt Gminy Stary Lubotyń informuje, iż zainteresowani mogą składać wnioski o dokonanie zmiany przeznaczenia działki/terenu w planie miejscowym.

Wnioski mające na celu wszczęcie procedury opracowania ww. dokumentu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Stary Lubotyń w pokoju nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, lub drogą elektroniczną na adres: gmina@lubotyn.pl

do dnia  30 września 2019 roku.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko/nazwę, adres wnioskodawcy,
  • przedmiot wniosku (np. obecne i wnioskowane przeznaczenie terenu, wnioskowane wskaźniki urbanistyczne),
  • oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (nazwę sołectwa, numer ewidencyjny działki).
  • mapę określającą częścią/fragment działki której dotyczy wniosek.