Nabór wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

Aktualnosci gminne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załączniki:

Artykuł informacyjny – plik doc 89 kB