Gminne obchody Święta Strażaka

Ochotnicza Straz Pozarna

„Pododdział Baczność!! Na prawo patrz!”… tą komendą oraz złożeniem meldunku
o gotowości pododdziałów z terenu Gminy Stary Lubotyń do uroczystych obchodów Gminnego Dnia Strażaka rozpoczęła się uroczystość w Starym Lubotyniu. Meldunek złożył Komendant Gminny ZOSP RP w Starym Lubotyniu druh Tomasz Zaręba, a odbierał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Jan Jasionek. Tak 5 maja br. rozpoczęły się obchody Gminnego Dnia Strażaka połączone z Obchodami Święta Konstytucji 3 Maja. Poczty sztandarowe oraz umundurowane pododdziały straży pożarnej przemaszerowały do kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Starym Lubotyniu, gdzie punktualnie o godzinie 12:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w intencji strażaków celebrowana przez ks. kanonika Janusza Tyszkę proboszcza parafii.

Po nabożeństwie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali do strażnicy w Starym Lubotyniu, następnie udali się do strażnicy OSP w Kosewie, gdzie odbył się uroczysty apel. Otwarcia uroczystości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Jan Jasionek, przywitał wszystkich strażaków oraz zaproszonych gości Wójta Gminy Ireneusza Gumkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Legackiego. Następnie odczytał list Prezesa Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemara Pawlaka. Wójt Ireneusz Gumkowski złożył życzenia oraz wyrazy uznania za ciężką i odpowiedzialną pracę.

Ważnym elementem obchodów Gminnego Dnia Strażaka było uroczyste uhonorowanie wyróżniających się strażaków. Wójt Gminy ufundował statuetki
w podziękowaniu za długoletnią prace na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Stary Lubotyń.

Komendant Gminny Pan Tomasz Zaręba zameldował o zakończeniu uroczystego apelu po czym wszystkich uczestników zaproszono na tradycyjny ciepły posiłek.