Podziękowania dla byłych i gratulacje dla nowych sołtysów

Aktualnosci gminne

Podczas IV Sesji Rady Gminy Stary Lubotyń,  dotychczasowi sołtysi z Gminy Stary Lubotyń otrzymali podziękowania od władz samorządowych za wieloletnie sprawowanie swojej funkcji, zaś nowi sołtysi – gratulacje z okazji wyboru.

Wójt Gminy Ireneusz Gumkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Janusz Legacki podziękowali sołtysom, którzy pełnili tę funkcje w minionej kadencji a nie uzyskali reelekcji lub zrezygnowali. W dowód uznania za sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności, za troskę wyrażającą się podejmowaniem i skutecznym realizowaniem działań i inicjatyw służących rozwojowi sołectwa a tym samym całej naszej gminy otrzymali pamiątkowe statuetki
i dyplomy.

Podziękowania za wieloletnie pełnienie funkcji otrzymali:

Pani Barbara Banasik sołtys wsi Świerże w latach 2015 – 2019,

Pan Zenon Bąk sołtys wsi Stary Turobin w latach 2012 – 2019,

Pan Andrzej Wojsz  sołtys wsi Budziszki w latach 1994 – 2019,

Pan Kazimierz Zaręba sołtys wsi Rogowo-Folwark w latach 1990- 2019,

Pan Witold Smakosz sołtys wsi Lubotyń-Morgi w latach 1990 – 2019,

Pan Józef Urbanik sołtys wsi Klimonty w latach 1994 – 2019,

Pan Sławomir Bułatowicz sołtys wsi Sulęcin Włościański w latach 2007 – 2019,

Pan Tadeusz Nagórka sołtys wsi Żochowo w latach 2003 – 2019.

Sołtysom wybranym na kolejną kadencję włodarze gminy życzyli sukcesów w realizacji zamierzeń na rzecz ich sołectwa oraz wręczyli pamiątkowe dyplomy. Nowymi sołtysami, którzy po raz pierwszy będą pełnili te funkcje są: Barbara Duchnowska – Lubotyń – Morgi,   Agata Koziara – Sulęcin Włościański, Jadwiga Nagórka – Żochowo, Jolanta Podbielska – Świerże, Ewa Terlikowska –  Stary Turobin, Monika Urbanik – Klimonty, Mirosław Gniazdowski – Budziszki oraz Stanisław Koszykowski – Rogowo – Folwark.