Zakończyły się wybory sołtysów

Aktualnosci gminne

Znamy już nazwiska wszystkich sołtysów 26 sołectw Gminy Stary Lubotyń.  Wszystkim sołtysom w codziennej pracy pomagać będą dwuosobowe Rady Sołeckie. Na 28 lutego, podczas Sesji Rady Gminy, zaplanowano pierwsze spotkanie reprezentantów sołectw, zarówno tych nowo wybranych jak i tych, których czas urzędowania dobiegł końca.

Przypomnijmy, że każde z sołectw jest jednostką pomocniczą Gminy Stary Lubotyń. Do ich zadań należy m.in. reprezentowanie interesów mieszkańców, przedstawianie projektów inicjatyw społecznych, wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym czy też organizowanie pomocy sąsiedzkiej.  W ciągu minionych czterech tygodni w każdym z sołectw odbyło się zebranie wyborcze prowadzone przez poszczególnych Radnych. W ośmiu sołectwach wybrano nowych sołtysów. Wyborcy zapewnili parytet, polegający na zapewnieniu równego udziału zarówno reprezentantów jak i reprezentantek sołectw. Co oznacza, że sołtyski stanowią 50 % wszystkich sołtysów. 

Nowymi sołtysami są: Barbara Duchnowska – Lubotyń – Morgi,   Agata Koziara – Sulęcin Włościański, Jadwiga Nagórka – Żochowo, Jolanta Podbielska – Świerże, Ewa Terlikowska –  Stary Turobin, Monika Urbanik – Klimonty, Zdzisław Gniazdowski – Budziszki oraz Stanisław Koszykowski – Rogowo – Folwark.