Posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP

Ochotnicza Straz Pozarna

W niedziele 13 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. W spotkaniu wzięli udział Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Jan Jasionek, Komendant Gminny Tomasz Zaręba, Wójt Gminy Stary Lubotyń Ireneusz Gumkowski jak również Prezesi i druhowie z jednostek z terenu Gminy Stary Lubotyń.

Głównym tematem posiedzenia było ustalenie harmonogramu zebrań sprawozdawczych w OSP z terenu gminy Stary Lubotyń w 2019 r.

Podczas posiedzenia omówiono sytuację przeciwpożarową Gminy Stary Lubotyń za rok 2018 r.  Ponadto podsumowano działalność statutową i organizacyjną Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe za poprzedni rok a także założenia budżetu na 2019 r.