Sesja inauguracyjna Rady Gminy Stary Lubotyń

Aktualnosci gminne

Zgodnie w procedurami, przebiegła pierwsza w nowej kadencji Sesja Rady Gminy Stary Lubotyń. Po otwarciu posiedzenia przez radnego seniora, Tadeusza Wyszołmierskiego, radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. To samo uczynił Wójt, Ireneusz Gumkowski, który po odczytaniu roty ślubowania, zadeklarował chęć współpracy z radnymi i działanie dla dobra całej lokalnej społeczności. Zapraszam do współpracy wszystkich radnych i sołtysów, bo wspólnie możemy wiele zrobić. W myśl powiedzenia „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, można zrobić wszystko. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, no i cóż przed nami następne pięć lat.

Po oficjalnej części przyszedł czas na wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących  Rady Gminy Stary Lubotyń. Jedynym kandydatem do pierwszej funkcji zgłoszony został Janusz Legacki. W tajnym głosowaniu otrzymał poparcie wszystkich radnych. Wiceprzewodniczącymi zostali Dorota Jurkiewicz oraz Marek Wagner.

Na koniec, glos zabrała Radna Powiatu ostrowskiego Krystyna Gumkowska, podkreśliła wagę roli radnego w rozwoju gminy. Podziękowała również za oddane głosy i zaprosiła radnych do współpracy ze Starostwem Ostrowskim dla dobra gminy Stary Lubotyń.

I sesja odbyła się w środę 11 listopada 2018 r.