Nowy sprzęt dla naszych strażaków

Ochotnicza Straz Pozarna

16 listopada br. w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu. Przekazania dokonał Wójt Gminy w asyście władz Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Starym Lubotyniu. Łączna wartość zakupionego sprzętu, w skład którego weszły: 4 pilarki spalinowe, 3 agregaty prądotwórcze, 1 komplet cylindrów rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach,  1 zbijak do szyb hartowanych oraz nóż do pasów bezpieczeństwa wyniosła 30.600,00 zł. Z czego dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości stanowiła kwotę 30.294,00 zł.

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego  z obszaru województwa mazowieckiego do składania wniosków w ramach naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018. W ramach naboru istniała możliwość wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

Pozyskany sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

„Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”