Bojowe umundurowanie dla naszych strażaków

Ochotnicza Straz Pozarna

Strażacy ochotnicy pomagają nie tylko sąsiadom, mieszkańcom wsi czy gminy, ale także tym osobom, które, przebywając na terenie działania jednostki, w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia potrzebują natychmiastowej interwencji. Owoce ich służby, są nieocenione. Żeby ją dobrze pełnić, muszą sami czuć się bezpiecznie. A to może zapewnić specjalistyczne umundurowanie.

28 sierpnia br. w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia przedstawicielom poszczególnych OSP z terenu naszej gminy.

Zakupiony ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego sprzęt to 54 komplety ubrań bojowych składających się ze hełmów strażackich z latarkami nahełmowymi, kurtek i spodni. Łączna wartość przekazanego wyposażenia to kwota przekraczająca 120 tys. zł. 

Strażacy ochotnicy wyjeżdżając do akcji, mogą być pewni, że mają na sobie odpowiedni strój.