Strażnice OSP z dotacjami

Inwestycje

W ostrołęckiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 25 czerwca 2018 r. podpisano umowy na realizacje przedsięwzięć w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatów ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego, pułtuskiego i wyszkowskiego. Umowę podpisali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego – Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc oraz reprezentujący Gminę Stary Lubotyń Wójt Ireneusz Gumkowski i Skarbnik Halina Tyszka. Dofinansowanie w wysokości 23 742 zł przeznaczone zostanie na remont centralnego ogrzewania w strażnicy OSP w Starym Lubotyniu

W czerwcu podpisane zostały również umowy o udzieleniu dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018″. Wsparcia finansowego udzielono na zadania: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gniazdowie oraz Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Podbielu. Obie świetlice otrzymały po 10 000 zł, przy całkowitej wartości 20 000 zł każdego z zadań.