Wnioski o szacowanie strat powstałych przez suszę

Rolnictwo

Wójt Gminy Stary Lubotyń informuje, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Stary Lubotyń niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, jakim jest susza, istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych.

W ostatnim okresie w serwisie monitoringu suszy rolniczej prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.susza.iung.pulawy.pl/), ukazał się raport potwierdzający wystąpienie na terenie Gminy Stary Lubotyń zagrożenia suszą w uprawach rolniczych dla zbóż jarych, zbóż ozimych, łąk i pastwisk.

Raport ten daje podstawę do rozpoczęcia procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych dotkniętych tym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym po wcześniejszym powołaniu przez Wojewodę Mazowieckiego na wniosek Wójta Gminy stosownej Komisji.

Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń pokój nr 5, 11 i 12 oraz poniżej w załącznikach.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 18.07.2018r. tak aby umożliwić komisji szacowanie straty jeszcze przed zbiorem uprawy.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
  2. kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.

Załączniki:

Formularz wniosku – plik doc 140 kB